Zozeness.co.pl

Nie wiadomo dlaczego Japonia została wybrana na partnera badawczego dla kanadyjskich badaczy. Wiemy jednak, że propozycja została przyjęta bez jakichkolwiek negocjacji warunków postawionych przez Kanadę. Od tygodnia jesteśmy świadkami kolejnej fali dyplomatycznych przepychanek, które mają na celu jedno – zdyskredytować Kanadę w oczach świata. Opaska Cinooxasion początkowo wzbudzała w wielu falę entuzjazmu, jednak obecnie mamy do czynienia z pokazem prawdziwej dziecinady ze strony USA i Rosji.

Projekt Cinooxasion ma się doskonale. Prace podzielono pomiędzy 2 laboratoria badawcze, a zespołu kanadyjskich i japońskich naukowców pracują w nich wspólnie pod scentralizowanym zarządem grupy wynalazczej. Choć jeszcze niedawno Rosja i USA tak bardzo chwaliły ów przełom medyczny, obecnie sprawiają raczej wrażenie obrażonych mocarstw, bo zabrano im możliwość zabawy.

Nikogo nie dziwią już politycy tychże krajów otwarcie oskarżający Kanadę o ukrywanie technologii mogącej rozwijać się znacznie szybciej, gdyby dopuścić ich naukowców do badań nad opaską Cinooxasion.